Our Story

Muscle Me
จุดเริ่มต้นจากการค้นหาไขมันดีที่มีคุณภาพ

แบรนด์ Muscle Me เริ่มต้นจากการค้นหาแหล่งไขมันดีเพื่อการลดน้ำหนัก เราค้นพบว่าอาหารที่รสชาติดี เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะทำให้การลดน้ำหนักประสบความสำเร็จ เราจึงค้นหาวัตถุดิบที่จะนำมาตอบโจทย์นั่นคือถั่วลิสงที่มีคุณภาพดี ไม่มีกลิ่นหืน

เราได้พัฒนารสชาติต่าง ๆ เพื่อให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคในทุกวัย ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มคนออกกำลังกายเท่านั้น แต่ผลิตภัณฑ์เนยถั่วของเรา เหมาะกับทักคนในครอบครัว ไม่ว่าจะนำมาทำเป็นอาหารเช้า ทำเป็นขนมที่ทานระหว่างวัน หรือแม้กระทั่งทานเล่นได้ เพราะเราไม่ใช้น้ำตาลและสารกันบูด จึงปลอดภัยกับสุขภาพ 100%

Get to Know
MusclleMe.

Shop

Extras

About

Blog

Contact

Visit Our Stores

Customer service: 084-9393-546

Help

Follow Us

©2015 by Musclleme.

0
  • Pinterest - วงกลมสีขาว